Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Własność przemysłowa w prawie i ekonomii oraz praktyce gospodarczej

Creator:

Niklewicz-Pijańska, Małgorzata

Subject and Keywords:

własność intelektualna   własność przemysłowa   procesy innowacji   patenty

Abstract:

W opracowaniu odniesiono się do głównych kwestii związanych z wielowymiarowością współczesnej problematyki własności przemysłowej. W konsekwencji założonym celem artykułu jest przedstawienie zarówno istoty jak i funkcji własności przemysłowej w trzech płaszczyznach, prawnej, ekonomicznej i empirycznej. Został on zrealizowany na podstawie krytycznej analizy literatury oraz danych empirycznych o charakterze wtórnym i pierwotnym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kalina-Prasznic, Urszula. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-55-4

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Niklewicz-Pijańska

Autor opisu:

TK