Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Własność w konstrukcji prawnej podatku od towarów i usług

Creator:

Lipniewicz, Rafał

Subject and Keywords:

dostawa towarów   rozporządzanie towarem jak właściciel   własność   podatek od towarów i usług

Abstract:

Własność stanowi jedną z węzłowych instytucji prawa cywilnego. Jej przenoszenie między stronami transakcji rynkowych stanowi bez wątpienia treść znacznej liczby umów w obrocie gospodarczym. Na tym tle pojawia się pytanie o charakterze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym, o najbardziej efektywny model wykorzystania tej instytucji jako swoistego „budulca” treści norm prawa podatkowego, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług. W sytuacji odmiennego zakresu treści oraz metody regulacji w prawie cywilnym i podatkowym ustawodawca podatkowy zasadnie stosuje dwie metody: w treści większości norm ustawy o podatku od towarów i usług wykorzystuje instytucję własności bez ingerencji w jej treść cywilnoprawną, natomiast w przypadku podstawowej kategorii czynności opodatkowanych, czyli „dostawy towarów”, nadaje jej swoistego „ekonomicznego” charakteru. Celem artykułu jest prawno-podatkowa analiza stosowanych przez prawodawcę podatkowego metod ujęcia cywilnoprawnej instytucji własności w konstrukcji prawnej podatku od towarów i usług.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kalina-Prasznic, Urszula. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-55-4

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Rafał Lipniewicz

Autor opisu:

TK