Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Własność w ujęciu filozoficznym i socjologicznym. Wybrane problemy

Creator:

Helios, Joanna

Subject and Keywords:

wolność   posiadanie   legitymizacja własności   aksjologia własności   własność

Abstract:

Celem niniejszego opracowania jest synteza zagadnień, które dotyczą pojmowania własności na gruncie socjologii i filozofii. Zakres rozważań ograniczono do trzech kwestii: Po pierwsze, analizy wybranych sposobów pojmowania „własności” na gruncie socjologii i filozofii; Po drugie, przedstawienia przykładowych problemów filozoficznych i socjologicznych w związku z własnością; Po trzecie, uwypuklenia różnic pomiędzy własnością publiczną a własnością prywatną. W ocenie Autorki teoretyczne wywody na temat istoty własności postrzeganej przez przedstawicieli prawa, filozofii i ekonomii mają swoje odniesienie w normach społecznych, ukształtowanych przez instytucje prawne, które muszą zajmować konkretne, jasne stanowisko w sporach pomiędzy podmiotami ekonomicznymi. Pewien problem stanowi określenie relacji między własnością a wolnością. Ów problem generuje wyśmienite pole analizy i kontrowersji, przenoszonej na płaszczyznę ostrych sporów politycznych i rozwiązań legislacyjnych, dla przykładu wycinka drzew w kontekście własności prywatnej i własności publicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kalina-Prasznic, Urszula. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-55-4

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Joanna Helios

Autor opisu:

TK