Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona danych osobowych a prawo do prywatności w Unii Europejskiej

Creator:

Gonschior, Agata

Abstract:

Prezentowana publikacja stanowi podsumowanie pracy w ramach seminarium magisterskiego z zakresu prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego publicznego, prowadzonego przez prof. Dagmarę Kornobis-Romanowską. Do publikacji zostały wybrane i specjalnie opracowane najważniejsze tezy poszczególnych prac magisterskich. Wspólnym mianownikiem dla przedstawionych opracowań są tytułowe Aktualne problemy prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego – aspekty teoretyczne i praktyczne. Zakres badawczy jest więc bardzo szeroki, tak jak szerokie i urozmaicone są zainteresowania naukowe Autorek, studentek WPAiE UWr. Wyrazem tych zainteresowań są badania zarówno nad prawem UE, zwłaszcza gospodarczym, jak i prawem międzynarodowym. W badaniach tych podejmują aktualne i ważkie prawniczo tematy, interesujące nie tylko pod względem teoretycznym, ale i praktycznym.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kornobis-Romanowska, Dagmara. Red. ; Uniwersytet Wrocławski. Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-53-0

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 91)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Agata Gonschior

Autor opisu:

TK