Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Postawa obywatelska i tożsamość narodowa w podstawie programowej kształcenia ogólnego: doświadczenie Republiki Litewskiej

Creator:

Grincevičienė, Vilija ; Klimka, Libertas

Subject and Keywords:

dziedzictwo kulturowe ; kształcenie ogólne ; kultura etniczna ; postawa obywatelska ; tożsamość ; tożsamość narodowa

Abstract:

Przedmiotem niniejszego artykułu jest dyskurs o tym, jaka strategia mogłaby być obecnie zastosowana dla umacniania podstaw państwowości litewskiej. Czy poczucie tożsamości narodowej, pojmowane w edukacji społecznej jako kultura etniczna, już zatraciło swoje znaczenie? A w ogóle jaka przyszłość czeka państwa narodowe? Czy dojdzie do ich stopienia się w zglobalizowanej przestrzeni światowej, czy też pozostaną one kolorowymi wyspami kulturowymi o aspekcie ekonomicznym i prawnym w integrowanej wspólnocie państw europejskich? W związku z tym dylematem rozpatrywane są również cele stawiane przed oświatą na Litwie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2451-2877 ; doi:10.23734/mcs.2017.1.141.153

Source:

Pdg P 345

Language:

eng

Relation:

Multicultural Studies 1/2017, s. 141-153.

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Vilija Grincevičienė ; © Copyright by Libertas Klimka

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.