Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Obywatelskość w wielokulturowej przestrzeni – edukacyjne i socjalizacyjne odniesienia

Creator:

Szerląg, Alicja

Subject and Keywords:

deficyt obywatelskości ; edukacja obywatelska ; obywatelskość ; rodzina ; socjalizacja ; wielokulturowość

Abstract:

Współczesną wielokulturowość dynamizują zjawiska i procesy generujące (nie)sprzyjające warunki do jej uobecniania się oraz funkcjonowania w niej zróżnicowanych kulturowo społeczeństw. Wiąże się to w szczególności z rozpadem wielonarodowych państw, imigracją i uchodźctwem, rozszerzającym się terroryzmem czy nasilaniem się etnocentryzmu. W efekcie wielokulturowość stała się źródłem narastających problemów i dylematów. Towarzyszy im deficyt obywatelskości zwłaszcza wśród przedstawicieli mniejszości narodowych czy etnicznych. Obywatelskość tymczasem sprzyja tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, w którym możliwa jest koegzystencja zróżnicowanych narodowo, etnicznie i wyznaniowo grup, możliwe jest więc współistnienie odmiennych kultur, kultywowanie tradycji, pielęgnowanie własnej kultury i tożsamości, wzbogacanie jej wartościami innych kultur.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2451-2877 ; doi:10.23734/mcs.2017.1.127.139

Source:

Pdg P 345

Language:

eng

Relation:

Multicultural Studies 1/2017, s. 127-139.

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Alicja Szerląg

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.