Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polityka integracyjna wobec współczesnych wyzwań migracyjnych na przykładzie Frankfurtu nad Odrą

Creator:

Jańczak, Barbara Alicja

Subject and Keywords:

imigranci ; integracja ; polityka integracji ; polityka integracyjna ; polityka językowa

Abstract:

Jednym z istotniejszych wyzwań, przed którymi stoi współczesna Europa jest wdrożenie efektywnej polityki integracyjnej wobec nowo przybyłych imigrantów. Republika Federalna Niemiec jest jednym z głównych państw docelowych dla obecnej fali uchodźców wędrujących przez Europę. W niniejszym referacie omówiona zostanie zarówno koncepcja integracji, jak również kompleksowy program działań, w zakresie integracji strukturalnej oraz kulturowej (ze szczególnym uwzględnieniem polityki językowej), wdrażany wobec imigrantów oraz uchodźców przez frankfurcką administrację publiczną.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2451-2877

DOI:

10.23734/mcs.2017.1.073.086

Source:

Pdg P 345

Language:

eng

Relation:

Multicultural Studies 1/2017, s. 73-86.

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Barbara Alicja Jańczak

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.