Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

„Kulturowa” mowa nienawiści i upadek Jugosławii – wybrane aspekty analizy dyskursu

Creator:

Pilarska, Justyna

Subject and Keywords:

analiza dyskursu ; Chorwacja ; kultura ; mowa nienawiści ; propaganda nacjonalistyczna ; rozpad Jugosławii ; Serbia

Abstract:

Artykuł porusza temat (nacjonalistycznej) propagandy reprezentantów świata kultury w Serbii i Chorwacji u schyłku istnienia Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, a więc na początku lat 90. XX wieku. Punktem wyjścia dla dalszej analizy autorka uczyniła zbiór esejów Dubravki Ugrešić „Kultura kłamstwa (eseje antypolityczne)”, oraz zbiór tekstów Ivan Čolovicia „Bałkany – terror kultury”. Poprzez analizę prowadzonego w mediach (w słowie i piśmie) dyskursu, zrekonstruowana została brutalność, a zarazem banalność retoryki nacjonalizmu, a także sposób, w jaki ideologia nacjonalistyczna przeniknęła do nauki, kultury i mediów, angażując konformistyczne postawy intelektualistów, propagandę, cenzurę oraz pozostałe strategie manipulacji innymi. Przedmiot analizy obejmuje dyskurs medialny w byłej republice Serbii i Chorwacji, dyskurs nauki (szeroko pojętej humanistyki), oraz innych pisemnych form dekonstrukcji ładu społecznego przed rozpadem Jugosławii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2451-2877

DOI:

10.23734/mcs.2017.1.055.071

Source:

Pdg P 345

Language:

eng

Relation:

Multicultural Studies 1/2017, s. 55-71.

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Justyna Pilarska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.