Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pamięć zbiorowa w kontekście bezpieczeństwa kulturowego

Creator:

Nikitorowicz, Jerzy

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo kulturowe ; edukacja ; kultura ; pamięć zbiorowa ; tożsamość

Abstract:

Autor zwraca uwagę na problem nadmiaru i niedoboru pamięci zbiorowej jako wyobrażeń o przeszłości grupy. Wskazuje na „gęstość upamiętniania”, pamięć indywidualną i publiczną, dominującą i przeciwną, narzuconą i marginalną. Przedstawia różne interpretacje i rozumienie pamięci zbiorowej, problemy jej konstruowania, manipulowanie ją i ideologizację. Odróżnia pamięć zbiorową od historii, sytuując ją oraz poczucie bezpieczeństwa kulturowego w grupie podstawowych potrzeb rozwojowych człowieka i jego kultury.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2451-2877 ; doi:10.23734/mcs.2017.1.035.048

Source:

Pdg P 345

Language:

eng

Relation:

Multicultural Studies 1/2017, s. 35-48.

Is referenced by:

click here to follow the link

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Jerzy Nikitorowicz

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.