Obiekt

Tytuł: Legal measures of human protection of rights and freedoms in modern Turkey ; Prawne środki ochrony wolności i praw jednostek we współczesnej Turcji

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Legal measures of human protection of rights and freedoms in modern Turkey  
Prawne środki ochrony wolności i praw jednostek we współczesnej Turcji

Autor:

Bobin, Ewa

Temat i słowa kluczowe:

European Convention on Human Rights   Republic of Turkey   institutions of the human rights protection   human rights   Constitution of the Republic of Turkey   Turkish political system  
Republika Turcji   instytucje ochrony   Konstytucja Republiki Tureckiej   turecki system polityczno-prawny   prawa człowieka   Europejska Konwencja Praw Człowieka

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

Recent incidents which took place in the Republic of Turkey have highlighted the problem of human and civil rights and freedoms not being respected by public authority. Despite the introduction of a great deal of rights and freedoms to the Constitution of the Republic of Turkey, many Turkish constitutional articles are violated every year. This tendency is confirmed by the judgements of the European Court of Human Rights in Strasbourg. The following article aims at presenting three legal measures of human protection: the right to a fair trial, the institution of constitutional complaint and the right to petition the Ombudsman. The analysis concerns the characteristic of these three judicial and extrajudicial measures of rights and freedoms. Similarities and differences between the legal systems of Turkey and Poland are also presented.  
Ostatnie wydarzenia, jakie miały miejsce w Republice Turcji, uwydatniły problem nierespektowania praw człowieka i obywatela przez tamtejsze władze. Pomimo wprowadzenia do Konstytucji Republiki Tureckiej katalogu gwarantującego jednostkom szereg praw i wolności, wiele z artykułów tureckiej ustawy zasadniczej jest rokrocznie naruszanych, co potwierdza orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Poniższy artykuł ma na celu przedstawienie i scharakteryzowanie trzech środków ochrony prawnej zapewnionych jednostkom, a mianowicie: prawa do sądu, instytucji skargi konstytucyjnej oraz prawa złożenia petycji do Rzecznika Praw Obywatelskich. Analizie zostanie poddany zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy oraz procedura poszczególnych środków o charakterze sądowym i pozasądowym. Przeprowadzona zostanie również komparatystyka wyżej wskazanych instytucji w Turcji oraz w Polsce, co ukaże stopień ich podobieństwa w obu krajach oraz ewentualne różnice.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2016

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79316

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Ewa Bobin

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2021

Data dodania obiektu:

18 maj 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

399

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

584

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/83879

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji