Object

Title: Legal measures of human protection of rights and freedoms in modern Turkey ; Prawne środki ochrony wolności i praw jednostek we współczesnej Turcji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legal measures of human protection of rights and freedoms in modern Turkey  
Prawne środki ochrony wolności i praw jednostek we współczesnej Turcji

Creator:

Bobin, Ewa

Subject and Keywords:

European Convention on Human Rights   Republic of Turkey   institutions of the human rights protection   human rights   Constitution of the Republic of Turkey   Turkish political system  
Republika Turcji   instytucje ochrony   Konstytucja Republiki Tureckiej   turecki system polityczno-prawny   prawa człowieka   Europejska Konwencja Praw Człowieka

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Recent incidents which took place in the Republic of Turkey have highlighted the problem of human and civil rights and freedoms not being respected by public authority. Despite the introduction of a great deal of rights and freedoms to the Constitution of the Republic of Turkey, many Turkish constitutional articles are violated every year. This tendency is confirmed by the judgements of the European Court of Human Rights in Strasbourg. The following article aims at presenting three legal measures of human protection: the right to a fair trial, the institution of constitutional complaint and the right to petition the Ombudsman. The analysis concerns the characteristic of these three judicial and extrajudicial measures of rights and freedoms. Similarities and differences between the legal systems of Turkey and Poland are also presented.  

Ostatnie wydarzenia, jakie miały miejsce w Republice Turcji, uwydatniły problem nierespektowania praw człowieka i obywatela przez tamtejsze władze. Pomimo wprowadzenia do Konstytucji Republiki Tureckiej katalogu gwarantującego jednostkom szereg praw i wolności, wiele z artykułów tureckiej ustawy zasadniczej jest rokrocznie naruszanych, co potwierdza orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Poniższy artykuł ma na celu przedstawienie i scharakteryzowanie trzech środków ochrony prawnej zapewnionych jednostkom, a mianowicie: prawa do sądu, instytucji skargi konstytucyjnej oraz prawa złożenia petycji do Rzecznika Praw Obywatelskich. Analizie zostanie poddany zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy oraz procedura poszczególnych środków o charakterze sądowym i pozasądowym. Przeprowadzona zostanie również komparatystyka wyżej wskazanych instytucji w Turcji oraz w Polsce, co ukaże stopień ich podobieństwa w obu krajach oraz ewentualne różnice.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2016

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79316   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Ewa Bobin

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

May 18, 2017

Number of object content hits:

450

Number of object content views in PDF format

637

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/83879

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information