Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Własne ciało – operatywność praw seksualnych i reprodukcyjnych w Polsce

Creator:

Glińska, Natalia

Subject and Keywords:

edukacja seksualna   prawa seksualne   Deklaracja Praw Seksualnych   prawa reprodukcyjne   świadome rodzicielstwo   równouprawnienie płci   prawa człowieka   zdrowie seksualne   prawa kobiet

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Niniejszy artykuł dotyczy ogłoszonej w 2002 r. roku Deklaracji Praw Seksualnych, która ustanawia prawa seksualne prawami człowieka, a zatem równym prawem kobiet i mężczyzn. Artykuł podda analizie funkcjonowanie praw seksualnych i reprodukcyjnych w polskim systemie prawnymi i polskim społeczeństwie. Podjętym rozważaniom towarzyszyć będzie pytanie o efektywność zastosowanych rozwiązań prawnych i instytucjonalnych oraz społeczno-historyczne przyczyny ewentualnych niepowodzeń w zakresie wolności i bezpieczeństwa seksualnego, świadomego rodzicielstwa, prywatności i równości seksualnej, informacji i edukacji oraz dostępu do antykoncepcji. Analiza funkcjonowania podstawowych praw seksualnych i reprodukcyjnych prowadzi do wniosku, że prawa kobiet w tym zakresie są ograniczone.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2016

Detailed Type:

czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Natalia Glińska

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK