Obiekt

Tytuł: Regulation of Whaling on the Open Ocean – Controversies surrounding Whaling “for Scientific Purposes” ; Regulacja wielorybnictwa na morzu otwartym – kontrowersje wokół połowów w „celach badawczych”

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Regulation of Whaling on the Open Ocean – Controversies surrounding Whaling “for Scientific Purposes”  
Regulacja wielorybnictwa na morzu otwartym – kontrowersje wokół połowów w „celach badawczych”

Autor:

Kociubiński, Jakub

Temat i słowa kluczowe:

International Court of Justice   Southern Ocean Whale Sanctuary   Scientific Whaling   JARPA permit   Commercial Whaling   Whaling Moratorium   Whaling  
Wielorybnictwo   pozwolenie JARPA   połowy do celów naukowych   Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości   połowy komercyjne   sanktuarium wielorybów na wodach południowych   moratorium na połowy wielorybów

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

International regime governing whaling is a result of difficult political give-and-take between proponents of conservation of sea mammals, who argue that overexploitation of stocks seriously threatens species’ survival, and whaling states, which are opting for maintaining a sustainable level of catch. In 1982 International Whaling Commission acting according to the International Convention for the Regulation of Whaling enacted a moratorium for commercial whaling (from 1986 onwards) and established the so-called sanctuary, an area surrounding the continent of Antarctica where this prohibition has been in effect. At the same time the above-mentioned Convention explicitly allows for issuing a special aquatic permit (JARPA) that allow its holder to conduct scientific whaling while also allowing to process and sell all the remaining by-products such as meat, blubber or bones. Japan, being one of the primary whaling states, has been repeatedly accused of abusing JARPA and using the permit to cover up commercial whaling. The opportunity to solve these controversies and at the same provide an in-depth analysis of the complex international legal regime that regulates whaling has presented itself when a case against Japan for infringing the ban on commercial whaling has been brought to the International Court of Justice.  
Kształt międzynarodowoprawnego reżimu ochrony wielorybów stanowi rezultat trudnego politycznego kompromisu między zwolennikami ochrony ssaków morskich w obliczu zagrożenia niektórych gatunków spowodowanego rabunkową gospodarką morską a interesem państw tradycyjnie zajmujących się wielorybnictwem, które optują za utrzymaniem połowów, jeśli nie zagraża to przetrwaniu gatunków. W 1982 r. Komisja ds. Wielorybnictwa, działając na podstawie Międzynarodowej Konwencja o uregulowaniu połowów wielorybów,wprowadziłamoratorium na komercyjne połowy wielorybów (od 1986 r.),ustanawiając jednocześnie tzw. sanktuarium obejmujące akwen otaczający Antarktykę, gdzie obowiązuje zakaz. Jednocześnie wspomniana Konwencja zezwala na przyznanie specjalnego pozwolenia na dokonywanie połowów w celach badawczych (JARPA,) zezwalając jednocześnie na dalszy przerób, w tym sprzedaż mięsa i innych pozostałości osobników upolowanych w jej ramach. Japonia, będąca jednym z głównych krajów zajmujących się wielorybnictwem, była oskarżana o nadużycie pozwolenia JARPA, które w rzeczywistości maskuje niedozwolone połowy komercyjne. Możliwość rozstrzygnięcia kontrowersji i jednocześnie poddania pogłębionej analizie przepisów regulujących wielorybnictwo pojawiła się, gdy Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości rozpoczął rozpatrywanie skargi przeciwko Japonii dotyczącej właśnie naruszenia zakazu połowów komercyjnych.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2016

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79300

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Jakub Kociubiński

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2021

Data dodania obiektu:

18 maj 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

339

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

537

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/83862

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji