Object

Title: Legal status of NagornoKarabakh in comparison with legal status of Kosovo ; Status prawny Górskiego Karabachu – porównanie ze statusem prawnym Kosowa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legal status of NagornoKarabakh in comparison with legal status of Kosovo  
Status prawny Górskiego Karabachu – porównanie ze statusem prawnym Kosowa

Creator:

Kolarz, Stefania

Subject and Keywords:

Kosovo   international administration mission   subjects of public international law   sovereignty   effective government   peace proposal   Nagorno-Karabakh  
suwerenność   zarząd międzynarodowy   plan pokojowy   Górski Karabach   podmiotowość prawnomiędzynarodowa   efektywna władza   Kosowo

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The outbreaks that took place in the Caucasus at the beginning of April 2016 reminded the international community of the conflict over NagornoKarabakh – the Armenian inhabited province of Azerbaijan, which aspires to create its own state. Due to inefficiency of the mediation process involving Turkey, Russia, Iran and the OSCE Minsk Group, it seems that the ways to solve this problem should be searched elsewhere. Taking into account comparable experiences of Kosovo, the author aims to indicate the conditions that determined a relative success in creating a new state and the possibilities of applying them in the case of Karabakh conflict.  

Wydarzenia, jakie miały miejsce na Kaukazie na początku kwietnia 2016 r., przypomniały światu o trwającym od ponad 20 lat konflikcie wokół statusu prawnego Górskiego Karabachu – zamieszkałej przez Ormian prowincji Azerbejdżanu, która dąży do utworzenia samodzielnego państwa. Wobec nieefektywności działań podejmowanych przez mediatorów (m.in. Turcję, Iran, Rosję) oraz Grupę Mińską OBWE zasadne wydaje się poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania zaistniałego sporu. Mając na uwadze liczne podobieństwa do konfliktu kosowskiego, autorka podejmuje próbę wskazania czynników, jakie wpłynęły na relatywny sukces Kosowa oraz możliwość ich zastosowania dla rozwiązania konfliktu karabaskiego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2016

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79298   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Stefania Kolarz

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

May 18, 2017

Number of object content hits:

1 558

Number of object content views in PDF format

2048

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/83860

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information