Object

Title: Regulations on transfer of personal data of EU citizens to the US - comparative law analysis of the Safe Harbour and Privacy Shield programs ; Regulacje prawne transferu danych osobowych obywateli UE do USA – prawnoporównawcza analiza programu Safe Harbour i programu Privacy Shield

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Regulations on transfer of personal data of EU citizens to the US - comparative law analysis of the Safe Harbour and Privacy Shield programs  
Regulacje prawne transferu danych osobowych obywateli UE do USA – prawnoporównawcza analiza programu Safe Harbour i programu Privacy Shield

Creator:

Szczotkowska, Monika

Subject and Keywords:

Privacy Shield i Safe Harbour   transfer of personal data   Privacy Shield   comparison of legal systems   Safe Harbour   data protection  
administrator danych osobowych   ochrona danych osobowych   dane osobowe

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Nowadays, the value of information increases, in particular in the development of trade. Personal data are also a kind of information protected by almost all modern countries. Given their importance for the economic development and international trade, and the resulting necessity to transfer or exchange such information, it was important to create mechanisms ensuring their protection. Simultaneously, differences in the principles of personal data protection as practised by different laws mean that protective mechanisms implemented by countries and even unions of countries or their organizations are not sufficient. An example of this is the problem of transfer of personal data from the EU to the US. In this article, the author presents the legislation regulating the transfer of personal data of EU citizens to the United States, the associated problems and the programs of personal data transfer (Safe Harbour and Privacy Shield), indicating the differences between them and their shortcomings. Creating a proper act providing uniform protection of personal data within the EU and the US is primarily hindered by the fact that the EU and US data protection systems are guided by different principles.  

W dzisiejszych czasach możemy zaobserwować zjawisko wzrostu wartości informacji, w szczególności dla rozwoju handlu. Rodzajem informacji są także dane osobowe, których potrzebę ochrony dostrzegają niemal wszystkie współczesne kraje. Wobec ich znaczenia dla rozwoju gospodarki i międzynarodowej wymiany handlowej oraz związanej z tym konieczności transferu czy wymiany tego rodzaju informacji konieczne było stworzenie mechanizmów zapewniających ich ochronę. Jednocześnie różnice w zasadach ochrony danych osobowych praktykowane przez poszczególne ustawodawstwa powodują, że mechanizmy ochronne o zasięgu lokalnym – tylko w obrębie danego państwa, a nawet związków państw czy ich organizacji – nie są wystarczające. Przykładem takiego zjawiska jest powszechny obecnie problem transferu danych osobowych z UE do USA. W niniejszym artykule autorka przedstawi uregulowania prawne przesyłu danych osobowych obywateli UE do USA, problemy związane z transferem danych osobowych pomiędzy UE–USA oraz dotychczas wypracowane porozumienia dotyczące przesyłu danych (Safe Harbour i Privacy Shield), a ponadto wskaże ich różnice i mankamenty. Stworzenie aktu zapewniającego jednolitą ochronę danych osobowych na terytorium UE i USA utrudnia przede wszystkim kierowanie się przez UE i USA innymi zasadami w kwestii ochrony danych osobowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2016

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79296   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Monika Szczotkowska

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

May 18, 2017

Number of object content hits:

428

Number of object content views in PDF format

600

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/83857

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information