Obiekt

Tytuł: Impediments to marriage in district laws of the Second Polish Republic ; Przeszkody małżeńskie w ustawodawstwie dzielnicowym II RP

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Impediments to marriage in district laws of the Second Polish Republic  
Przeszkody małżeńskie w ustawodawstwie dzielnicowym II RP

Autor:

Piegzik, Aleksandra

Temat i słowa kluczowe:

Second Polish republic   after partitions   district law in Second Polish Republic   marital obstacles   impediments to marriage  
przeszkody małżeńskie   po zaborcach   ustawodawstwa obce   II Rzeczpospolita

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

The main purpose of this paper is to discuss the issue of impediments to marriage in district laws that existed in the Second Polish Republic. When Poland regained independence in 1918, the codifications of the partitioning powers were still binding in recovered areas there still existed invader’s codifications. Legal acts, which regulated the issue of marital obstacles were as follows: in the Western Krai it was mainly the 10th volume of The Digest of Laws of the Russian Empire, in the lands of the former Prussian Partition it was BGB, in the former Austrian Partition it was ABGB, in the Spisz and Orava some of the regulations of the ABGB were in force, but in most cases it was Hungarian law marriage of 1894. and in central Poland, formerly the Kingdom of Poland, Law on marriage was in force, imposed in 1836 by Tsar Nicholas in his decree. This article discusses marriage impediments, taking into account the differences and similarities between the laws and their impact on the work of unification and codification performed by Commission of Codification.  
Głównym celem niniejszego artykułu jest omówienie problematyki przeszkód małżeńskich w ustawodawstwach dzielnicowych, które obowiązywały w II Rzeczpospolitej. W chwili osiągnięcia przez Polskę niepodległości w 1918 r. na terenach odzyskanych obowiązywały wciąż kodyfikacje zaborcze. W odniesieniu ściśle do tematyki przeszkód małżeńskich: na Ziemiach Zabranych obowiązywał głównie tom X Zwodu Praw Cesarstwa Rosyjskiego, na ziemiach byłego zaboru pruskiego – BGB, na terenach byłego zaboru austriackiego było to ABGB, na Spiszu i Orawie niektóre z postanowień ABGB oraz w większości przypadków węgierskie prawo małżeńskie z 1894 r., zaś na ziemiach centralnych, czyli tych należących do byłego Królestwa Polskiego, obowiązywał ukaz cara Mikołaja z 1836 r. zatytułowany Prawo o małżeństwie. W pracy tej omówione zostały zakazy małżeńskie, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnic oraz podobieństw pomiędzy ustawodawstwami, a także ich wpływu na prace unifikacyjne i kodyfikacyjne Komisji Kodyfikacyjnej.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2016

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79293

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Aleksandra Piegzik

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2021

Data dodania obiektu:

18 maj 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 502

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

2195

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/83854

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji