Obiekt

Tytuł: Gloss to the judgment of the Court on Animal Trading Company v European Commission ; Glosa do wyroku Sądu z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie Animal Trading Company i inni przeciwko Komisji Europejskiej

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Gloss to the judgment of the Court on Animal Trading Company v European Commission  
Glosa do wyroku Sądu z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie Animal Trading Company i inni przeciwko Komisji Europejskiej

Autor:

Pindel, Michał

Temat i słowa kluczowe:

duty of diligence   proportionality   manifest and serious disregard of the limits on discretion   non-contractual liability   precautionary principle  
zasada ostrożności   oczywiste i poważne naruszenie granic zakresu uznania   obowiązek staranności   proporcjonalność   odpowiedzialność pozaumown

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

This judgment of the European Court of Justice is important for at least two reasons. Firstly, it strengthens the EU’s established line of case-law jurisprudence, regarding qualified breach of law in a form of obvious and grave infringement of the bounds of its discretion. The judgment distinctly indicates the bounds of discretion in a form of due diligence and proportionality; it also clearly shows when they are exceeded. Secondly, this judgment seems to be a precedent regarding the scope of application of the precautionary principle and thus for the protection of the human health and life. In its judgment, the Court pointed out that the precautionary principle can not be used freely, though the Court grants the UE institutions a very wide range of power.  
Glosowany wyrok, po pierwsze, utrwala stałą linię orzeczniczą dotyczącą odpowiedzialności Unii Europejskiej za akty uznaniowe, a po drugie, pokazuje relacje po między ważnymi zasadami działania Unii Europejskiej: zasadą ostrożności, zasadą należytej staranności i zasadą proporcjonalności. W omawianej sprawie Sąd słusznie zastosował przesłanki odpowiedzialności Unii w przypadku posiadania przez Komisję Europejską szerokiej władzy uznaniowej, jaką w danym przypadku nadawała jej zasada ostrożności. Kompetencje te są tak bardzo szerokie, iż niemal każde działanie Unii zostanie uznane za zgodne z zasadą proporcjonalności, o ile zostanie odpowiednio uzasadnione, a unijne instytucje dochowają wszelkich gwarancji proceduralnych. Większość bowiem działań Komisji Europejskiej uznana została za zgodne z zasadą proporcjonalności. Za oczywiście nieproporcjonalne uznane zostały przez Sąd tylko te działania, które jednocześnie uchybiały zasadzie należytej staranności.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2015

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79285

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Michał Pindel

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2021

Data dodania obiektu:

18 maj 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

88

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

145

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/83846

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji