Obiekt

Tytuł: Historical-legal method the systemic version exampled by the law of evidence in the Polish criminal procedure ; Wersja systemowa metody historyczno-prawnej na przykładzie prawa dowodowego w polskiej procedurze karnej

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Historical-legal method the systemic version exampled by the law of evidence in the Polish criminal procedure  
Wersja systemowa metody historyczno-prawnej na przykładzie prawa dowodowego w polskiej procedurze karnej

Autor:

Górnicka, Maria

Temat i słowa kluczowe:

historical-legal method – the systemic version   legal method   systemic method   evidence law   historical method   criminal proceedings   Historical-legal method  
metoda prawna   metoda historyczna   metoda historyczno-prawna w wersji systemowej   metoda systemowa   metoda historyczno-prawna   postępowanie karne   prawo dowodowe

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

The article was intended to show the operation and use of historical-legal method – the systemic version for the study of law of evidence in the Polish criminal procedure, especially in the era of the changes. The aim of the study was to determine that the historical-legal method – the systemic version enables the analysis of the functioning elements of the law in the system of law now and in the past. The article contains a comprehensive description of the historical-legal method, the systemic method in the historical-legal research and attempts to apply the historical-legal method – the systemic version in the analysis of law of evidence in criminal proceedings. The analysis by the historical-legal method – the systemic version proves that the object of the research is only a segment of a complex system that has stood for years. The historical-legal method – the systemic version described in the article is one of the methods of rational action, undertaken in research.  
Artykuł ma za zadanie pokazać działanie i zastosowanie metody historyczno-prawnej w wersji systemowej do badań nad prawem dowodowym w polskiej procedurze karnej, szczególnie w dobie jej zmian. Celem opracowania jest stwierdzenie, że metoda historyczno-prawna w wersji systemowej pozwala na analizę funkcjonowania elementów prawa w systemie prawa zarówno obecnie, jak i w przeszłości. Artykuł zawiera obszerny opis metody historyczno-prawnej, metody systemowej w badaniach historyczno-prawnych i próbę zastosowania metody historyczno-prawnej w wersji systemowej do analizy prawa dowodowego w postępowaniu karnym. Analiza metodą historyczno-prawną w wersji systemowej uświadamia, że przedmiot badań jest tylko wycinkiem złożonego systemu, który kształtował się przez lata. Opisywana w artykule metoda historyczno-prawna w wersji systemowej jest jedną z metod racjonalnego działania, podejmowanego w badaniach naukowych.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2015

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79281

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Maria Górnicka

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2021

Data dodania obiektu:

18 maj 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

2 182

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

3307

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/83842

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji