Object

Title: Historical-legal method the systemic version exampled by the law of evidence in the Polish criminal procedure ; Wersja systemowa metody historyczno-prawnej na przykładzie prawa dowodowego w polskiej procedurze karnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Historical-legal method the systemic version exampled by the law of evidence in the Polish criminal procedure  
Wersja systemowa metody historyczno-prawnej na przykładzie prawa dowodowego w polskiej procedurze karnej

Creator:

Górnicka, Maria

Subject and Keywords:

historical-legal method – the systemic version   legal method   systemic method   evidence law   historical method   criminal proceedings   Historical-legal method  
metoda prawna   metoda historyczna   metoda historyczno-prawna w wersji systemowej   metoda systemowa   metoda historyczno-prawna   postępowanie karne   prawo dowodowe

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The article was intended to show the operation and use of historical-legal method – the systemic version for the study of law of evidence in the Polish criminal procedure, especially in the era of the changes. The aim of the study was to determine that the historical-legal method – the systemic version enables the analysis of the functioning elements of the law in the system of law now and in the past. The article contains a comprehensive description of the historical-legal method, the systemic method in the historical-legal research and attempts to apply the historical-legal method – the systemic version in the analysis of law of evidence in criminal proceedings. The analysis by the historical-legal method – the systemic version proves that the object of the research is only a segment of a complex system that has stood for years. The historical-legal method – the systemic version described in the article is one of the methods of rational action, undertaken in research.  

Artykuł ma za zadanie pokazać działanie i zastosowanie metody historyczno-prawnej w wersji systemowej do badań nad prawem dowodowym w polskiej procedurze karnej, szczególnie w dobie jej zmian. Celem opracowania jest stwierdzenie, że metoda historyczno-prawna w wersji systemowej pozwala na analizę funkcjonowania elementów prawa w systemie prawa zarówno obecnie, jak i w przeszłości. Artykuł zawiera obszerny opis metody historyczno-prawnej, metody systemowej w badaniach historyczno-prawnych i próbę zastosowania metody historyczno-prawnej w wersji systemowej do analizy prawa dowodowego w postępowaniu karnym. Analiza metodą historyczno-prawną w wersji systemowej uświadamia, że przedmiot badań jest tylko wycinkiem złożonego systemu, który kształtował się przez lata. Opisywana w artykule metoda historyczno-prawna w wersji systemowej jest jedną z metod racjonalnego działania, podejmowanego w badaniach naukowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79281   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Maria Górnicka

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

May 18, 2017

Number of object content hits:

2 968

Number of object content views in PDF format

4093

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/83842

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information