Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kara ograniczenia wolności w prawie o wykroczeniach w świetle najnowszych zmian polityki kryminalnej

Creator:

Płońska, Anna   Liżyńska, Katarzyna

Subject and Keywords:

kodeks wykroczeń   prawo o wykroczeniach   polityka kryminalna   kara ograniczenia wolności

Description:

Częśc. materiały z konferencji pt.: "Kara ograniczenia wolności w perspektywie nowych założeń polityki kryminalnej w Polsce", Wrocław, 25-26 lutego 2016 r.

Abstract:

Kara ograniczenia wolności, z racji wielu pozytywnych cech, takich jak m.in.: brak zagrożenia demoralizacją, stygmatyzacją i desocjalizacją, stwarzanie dużych szans na reintegrację ze społeczeństwem, a także zaspokajanie istotnych potrzeb społecznych powinna być orzekana znacznie częściej niż dotychczas. Podjęta w niniejszym opracowaniu analiza danych empirycznych wskazuje na rosnącą tendencję orzekania kary ograniczenia wolności za wykroczenia. I należy przypuszczać, że postulowane wprowadzenie większej elastyczności w zakresie ustawowej postaci kary ograniczenia w prawie o wykroczeniach, wzorem nowelizacji prawa karnego, przyczyni się do zwiększenia jej znaczenia.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kwieciński, Adam Red.   Szostak, Maciej Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-35-6

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 86)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katarzyna Liżyńska, Anna Płońska

Autor opisu:

TK