Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kwestie praw człowieka w traktatach dwustronnych o dobrosąsiedztwie między Rzecząpospolitą Polską a Białorusią, Rosją i Ukrainą. Uwarunkowania polityczne

Creator:

Leszczenko, Larysa

Subject and Keywords:

Rosja   Polska   uwarunkowania polityczne   Ukraina   prawa człowieka   traktaty bilateralne   Białoruś

Description:

Materiały z VI Seminarium Naukowego pt.: Prawa człowieka w Polsce. 25 lat transformacji systemowej, Wrocław, październik 2014 r.  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

W artykule została zwrócona uwaga na kwestie praw i wolności człowieka, jakie są obecne w treści umów dwustronnych między Polską a jej wschodnimi sąsiadami. Zaprezentowana analiza dotyczy tak obecnej sytuacji politycznej, jak i zmian systemowych zachodzących w Polsce i w krajach byłego Związku Radzieckiego na początku 90-tych. W artykule wskazano na wpływ czynników tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych na rozwój krajowych systemów ochrony praw człowieka w pierwszych latach niepodległości Polski, Białorusi, Rosji i Ukrainy. Treść umów dwustronnych odzwierciedlała rzeczywistą sytuację polityczną, jak również problemy w dziedzinie ochrony praw człowieka w krajach regionu. Brak jakichkolwiek mechanizmów monitorowania praw człowieka, zarówno w umowach dwustronnych oraz w traktatach międzynarodowych, podpisanych przez ich sygnatariuszy, pociąga za sobą pewne zagrożenia w stosunkach między Polską a jej wschodnimi sąsiadami. Utracone na wiele lat zaufanie wobec Rosji jako państwa, które złamało zasady dobrosąsiedztwa, spowodowało, że państwa zaczynają poszukiwać gwarancji swojego bezpieczeństwa nie w mocy traktatów, lecz w potędze militarnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Leszczenko, Larysa. Red.   Szablicka-Żak, Jolanta (1952- ). Red.   Duda, Renata. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-28-8

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 80)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Larysa Leszczenko

Autor opisu:

TK   WR U/PAdjm