Object

Title: Human rights education at high school as an element in the development of civil society ; System kształcenia o prawach człowieka na poziomie ponadgimnazjalnym jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Human rights education at high school as an element in the development of civil society  
System kształcenia o prawach człowieka na poziomie ponadgimnazjalnym jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego

Creator:

Grzesik-Robak, Anetta

Subject and Keywords:

edukacja   programy edukacyjne   współczesne wyzwania   prawa człowieka

Description:

Materiały z VI Seminarium Naukowego pt.: Prawa człowieka w Polsce. 25 lat transformacji systemowej, Wrocław, październik 2014 r.  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

The paper draws attention to the challenges in the field of human rights education in the modern school system. The author presents the analysis of educational programs and compares its re-sults with those of the studies that reveal the level of students’ knowledge in the field of human rights. The empirical study has been carried out on a selected group of high school students. The author emphasizes that education in human rights is an active process, which should take into account the available relevant information and respond quickly to the ongoing changes in the modern world.  

W artykule została zwrócona uwaga na wyzwania w dziedzinie edukacji w zakresie praw człowieka we współczesnym systemie szkolnym. Autorka przedstawiła analizę programów edukacyjnych i dokonała porównań swoich wyników z wynikami badań, które prezentują poziom wiedzy uczniów w dziedzinie praw człowieka. Empiryczne badania zostały przeprowadzone na wybranej grupie uczniów szkół średnich. Autorka podkreśla, że edukacja w zakresie praw człowieka jest dynamicznym procesem, który powinien uwzględniać aktualne informacje i szybko reagować na zmiany zachodzące we współczesnym świecie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Leszczenko, Larysa. Red.   Szablicka-Żak, Jolanta (1952- ). Red.   Duda, Renata. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79252   ISBN 978-83-65431-28-8

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 80)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Anetta Grzesik-Robak

Autor opisu:

TK   WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

May 5, 2017

Number of object content hits:

206

Number of object content views in PDF format

227

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82879

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information