Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

System kształcenia o prawach człowieka na poziomie ponadgimnazjalnym jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego

Creator:

Grzesik-Robak, Anetta

Subject and Keywords:

edukacja ; programy edukacyjne ; współczesne wyzwania ; prawa człowieka

Description:

Streszcz. art. w jęz. ang. ; Materiały z VI Seminarium Naukowego pt.: Prawa człowieka w Polsce. 25 lat transformacji systemowej, Wrocław, październik 2014 r.

Abstract:

W artykule została zwrócona uwaga na wyzwania w dziedzinie edukacji w zakresie praw człowieka we współczesnym systemie szkolnym. Autorka przedstawiła analizę programów edukacyjnych i dokonała porównań swoich wyników z wynikami badań, które prezentują poziom wiedzy uczniów w dziedzinie praw człowieka. Empiryczne badania zostały przeprowadzone na wybranej grupie uczniów szkół średnich. Autorka podkreśla, że edukacja w zakresie praw człowieka jest dynamicznym procesem, który powinien uwzględniać aktualne informacje i szybko reagować na zmiany zachodzące we współczesnym świecie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Leszczenko, Larysa. Red. ; Szablicka-Żak, Jolanta (1952- ). Red. ; Duda, Renata. Rec.

Date issued:

2016

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-28-8

Language:

pol ; eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 80)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Anetta Grzesik-Robak

Autor opisu:

TK ; WR U/PAdjm