Object

Title: Wizytacje Krajowego Mechanizmu Prewencji w systemie ochrony praw osób pozbawionych wolności

PLMET:

click here to follow the link

Creator:

Kłączyńska, Natalia

Description:

Streszcz. art. w jęz. ang. ; Materiały z VI Seminarium Naukowego pt.: Prawa człowieka w Polsce. 25 lat transformacji systemowej, Wrocław, październik 2014 r.

Abstract:

Rzeczpospolita Polska jest jednym z państw-stron, które ratyfikowało Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 2002 r. Przedmiotem Protokołu jest ustanowienie systemu regularnych wizyt, przeprowadzanych przez niezależne międzynarodowe i krajowe organy, mające dostęp do wszystkich miejsc, w których przebywają osoby pozbawione wolności (Krajowy Mechanizm Prewencji - KMP). Celem tych działań jest zapobieganie torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu. Rzecznik Praw Obywatelskich, jako niezależny organ składający sprawozdania jedynie przed Sejmem, wykonuje on także zadania KMP w Polsce (od 2008). W tym okresie przedstawiciele KMP wizytowali miejsca ograniczenia i pozbawienia wolności o różnym charakterze, m. in, zakłady karne, areszty, izby wytrzeźwień i in. Przedstawiciele KMP mają prawo do regularnego sprawdzania sposobu traktowania osób pozbawionych wolności w miejscach zatrzymań. Mają prawo do przedstawiania zaleceń dla właściwych władz w celu poprawy traktowania oraz warunków osób pozbawionych wolności i zapobiegania torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Poza tym, KMP przedstawia propozycji i uwagi dotyczące obowiązujących oraz planowanych przepisów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Leszczenko, Larysa. Red. ; Szablicka-Żak, Jolanta (1952- ). Red. ; Duda, Renata. Rec.

Date issued:

2016

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79250 ; ISBN 978-83-65431-28-8

Language:

pol ; eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 80)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Natalia Kłączyńska

Object collections:

Last modified:

May 5, 2017

In our library since:

May 5, 2017

Number of object content hits:

108

Number of object content views in PDF format

195

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82877

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information