Object

Title: Constitutional principle of respect for human rights in the process of European integration – from axiological community to axiological convergence ; Konstytucyjna zasada poszanowania praw człowieka w procesie integracji europejskiej - od wspólnoty do zbieżności aksjologicznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Constitutional principle of respect for human rights in the process of European integration – from axiological community to axiological convergence  
Konstytucyjna zasada poszanowania praw człowieka w procesie integracji europejskiej - od wspólnoty do zbieżności aksjologicznej

Creator:

Bainczyk, Magdalena

Subject and Keywords:

Trybunał Konstytucyjny   prawa człowieka   prawo UE   integracja europejska   tożsamość konstytucyjna

Description:

Materiały z VI Seminarium Naukowego pt.: Prawa człowieka w Polsce. 25 lat transformacji systemowej, Wrocław, październik 2014 r.  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

In the process of constitutionalization of the European Union human rights protection has become one of the most prominent values. It constitutes both a condition for the membership in the EU but also a value which shall be observed by European institutions and Member States in accordance with Article 7 of the Treaty on the European Union. Nevertheless, the principle of protection of human rights derived form national constitutional law seems to have evolved into one of the most popular obstacles to the process of European integration, applied by national constitutional courts. The Polish Constitutional Court has adopted the same posi-tion. Ten years ago the Polish Court spoke about the “axiological community”; however, it has recently changed its attitude, initiated a constitutional control of secondary EU law and used the term of “axiological convergence” instead of community. Besides, the constitutional prin-ciple of human rights protection has also been defined by the Polish Constitutional Court as an element of the principle of constitutional identity, which shall be preserved in the process of European integration. The crucial point is how the above-mentioned axiological conver-gence will be interpreted by the Polish Court.  

W procesie konstytucjonalizacji Unii Europejskiej poszanowanie praw człowieka stało się jedną z podstawowych wartości, na którą powołuje się UE. Jest to zarówno warunek członkostwa państwa w UE, jak również wartość, która powinna podlegać ochronie przez instytucje UE oraz zgodnie z art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej przez państwa członkowskie. Równocześnie zasada poszanowania praw człowieka jako zasada krajowego prawa konstytucyjnego stała się jednym z najczęściej stosowanych przez sądy konstytucyjne państw członkowskich ograniczeń integracji europejskiej. Ograniczenie to stosuje również polski Trybunał Konstytucyjny. Co prawda w 2005 r. polski Trybunał Konstytucyjny posługiwał się jeszcze pojęciem „wspólnoty aksjologicznej", następnie jednak dokonał kontroli zgodności aktu prawa wtórnego UE z konstytucyjnymi prawami człowiek i wobec tego, zamiast pojęcia wspólnoty zaczął stosować pojęcie „zbieżności aksjologicznej”. Prócz tego zasada poszanowania praw człowieka została uznana za element tożsamości konstytucyjnej. Dalszy rozwój doktryny poszanowania praw człowieka, również w związku z ewentualną nowelizacją klauzuli integracyjnej w Konstytucji RP, pozostaje kwestią otwartą.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Leszczenko, Larysa. Red.   Szablicka-Żak, Jolanta (1952- ). Red.   Duda, Renata. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79249   ISBN 978-83-65431-28-8

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 80)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Magdalena Bainczyk

Autor opisu:

TK   WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

May 5, 2017

Number of object content hits:

404

Number of object content views in PDF format

560

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82876

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information