Object

Title: Poland before the European Court of Human Rights – the assessment of experience in the years 1993–2014 ; Polska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – bilans doświadczeń

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Poland before the European Court of Human Rights – the assessment of experience in the years 1993–2014  
Polska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – bilans doświadczeń

Creator:

Florczak, Agnieszka

Subject and Keywords:

skargi indywidualne   Rada Europy   Europejski Trybunał Praw Człowieka   sądownictwo

Description:

Materiały z VI Seminarium Naukowego pt.: Prawa człowieka w Polsce. 25 lat transformacji systemowej, Wrocław, październik 2014 r.  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

In 1991 Poland became a member state of the Council of Europe, signed and then ratified the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. All supplemen-tary protocols to the Convention have not been ratified so far. This article presents the state of ratifying these protocols, the statistics on cases filed against Poland to the European Court of Human Rights and sentences pronounced by the Court. It also discusses the problems con-nected with the enforcement of the Court judgments and the action contributing to the in-crease of the effectiveness of enforcing judgments. This action has brought about notable ef-fects, such as a larger number of judgment enforcement, a smaller number of judgments issued in the cases against Poland by the Court and a smaller number of cases filed to the Court or providing the control of legislation projects, paying special attention to the conformity with the standards of the European Convention on Human Rights.  

W 1991 roku Polska stała się państwem członkowskim Rady Europy, a następnie podpisała i ratyfikowała Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Jednak nie wszystkie protokoły dodatkowe do konwencji zostały do tej pory ratyfikowane. W artykule został przedstawiony stan ratyfikacji protokołów, dane statystyczne dotyczące spraw wnoszonych przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i opinii wydanych przez Trybunał. Odnotowano również omawiane problemy związane z egzekwowaniem wyroków sądowych oraz działania przyczyniające się do zwiększenia skuteczności wykonywania orzeczeń. Działania te przyniosły wymierne efekty, takie jak większe liczby wykonywania wyroków, mniejszą liczbę wyroków wydanych w sprawach przeciwko Polsce przez Trybunał, mniejszą liczbę spraw wniesionych do sądu lub zapewniających kontrolę projektów legislacyjnych, zwracając szczególną uwagę na zgodność z normami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Leszczenko, Larysa. Red.   Szablicka-Żak, Jolanta (1952- ). Red.   Duda, Renata. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79248   ISBN 978-83-65431-28-8

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 80)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Agnieszka Florczak

Autor opisu:

TK   WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

May 5, 2017

Number of object content hits:

128

Number of object content views in PDF format

190

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82875

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information