Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problemy ochrony praw człowieka w Polsce

Creator:

Koba, Laura

Subject and Keywords:

prawa człowieka   społeczeństwo obywatelskie   transformacja systemowa

Description:

Materiały z VI Seminarium Naukowego pt.: Prawa człowieka w Polsce. 25 lat transformacji systemowej, Wrocław, październik 2014 r.  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

W ciągu 26 lat transformacji systemowej w Polsce powoli się zmienia nastawienie społeczeństwa do roli państwa. Z jednej strony następuje przebudzenie homo civicus oznaczające członka społeczeństwa obywatelskiego, z drugiej strony nadal jest wiele osób biernie oczekujących opieki ze strony państwa, nie mających poczucia sprawstwa. Poważnym problemem w państwie jest edukacja na rzecz wzmocnienia praworządności i uczenia odpowiedzialności za siebie i swoją społeczność. Tylko świadomość praw człowieka i budowanie właściwych relacji między jednostką a państwem może być gwarantem prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Leszczenko, Larysa. Red.   Szablicka-Żak, Jolanta (1952- ). Red.   Duda, Renata. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-28-8

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 80)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Laura Koba

Autor opisu:

TK   WR U/PAdjm