Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dlaczego mediacje

Creator:

Kisielnicka, Maria

Subject and Keywords:

sądy ; sprawiedliwość naprawcza ; mediacje ; Unia Europejska

Description:

Streszcz. art. w jęz. ang. ; Materiały z VI Seminarium Naukowego pt.: Prawa człowieka w Polsce. 25 lat transformacji systemowej, Wrocław, październik 2014 r.

Abstract:

W artykule przedstawiono wybrane teoretyczne aspekty mediacji oraz znaczenie rozwoju praktyki mediacyjnej w obrębie Unii Europejskiej Szczególnie podkreślono istotne różnice w rodzajach mediacji, zwłaszcza odnoszących się do spraw cywilnych i karnych, spraw osób nieletnich, spraw rodzinnych, spraw ekonomicznych i transgranicznych. Autorka podkreśliła rolę "sprawiedliwości naprawczej" i jej znaczenie dla jednostek, wskazując na wyraźne zainteresowanie obywateli w zawieraniu umów polubownych, a nie decyzji sądowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Leszczenko, Larysa. Red. ; Szablicka-Żak, Jolanta (1952- ). Red. ; Duda, Renata. Rec.

Date issued:

2016

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-28-8

Language:

pol ; eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 80)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Maria Kisielnicka

Autor opisu:

TK ; WR U/PAdjm