Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Działalność społeczno-gospodarcza ks. Wacława Blizińskiego w Liskowie (1900-1939)

Creator:

Podkowski, Marek

Subject and Keywords:

Kościół katolicki ; Kazimierz IV Jagiellończyk ; integracja europejska ; Unia Europejska ; Księstwo Warszawskie ; Królestwo Polskie ; PRL ; Koran ; Arystoteles ; II Rzeczpospolita ; Platon ; Pius XI ; ksiądz Franciszek Ksawery Szaniawski ; Ulpian ; theorikon ; Zakat al-fitr ; Jean Bodin ; Jan Kanty Wołowski ; epitaphios logos ; Karol Modzelewski ; Zbigniew Oleśnicki ; diobelia ; Książę Adam Jerzy Czartoryski ; Franciszek Ksawery Fierich ; armie obywatelskie ; Armia Kontynentalna ; PZPR ; informatorzy w prawie rzymskim ; August Heylman ; kardynał Adam Sapieha ; Konkordat z 1925 r. ; Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej ; Jan Jakub Rousseau ; James Harrington ; Jan Olszewski ; Włodzimierz Spasowicz ; Pro publico bono ; ród Frei von Dhern ; Lisków ; Jan Długosz ; rzymskie prawo karne ; Jacek Kuroń ; Andrzej Frycz Modrzewski ; św. Tomasz z Akwinu ; sadaq ; Kodeks Napoleona ; Dominik Krysiński ; Perykles ; proces toruński ; adynatoi ; Niccolo Machiavelli ; Marek T. Cycero ; Jan z Salisbury ; Themis Polska ; ks. Wacław Bliziński ; pomoc społeczna w polis ; Romuald Hube ; Jan Wincenty Bandtkie ; Stanisław Węgrzecki

Abstract:

Idea dobra wspólnego, którą zapoczątkował znakomity filozof i myśliciel polityczny Arystoteles, stanowi ciągle przedmiot rozważań dla teoretyków oraz historyków państwa i prawa. Przez wieki rolę zasady pro publico bono, jako podstawowej reguły funkcjonowania społeczności ludzkiej, rozwijali św. Tomasz z Akwinu, Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Andrzej Frycz Modrzewski, Jan Jakub Rousseau i wielu innych myślicieli politycznych. Dzisiaj zasada działania dla dobra wspólnego nie straciła na swojej aktualności. Niniejszy tom poświęcony jest idei pro publico bono rozwijanej na przestrzeni wieków. Składa się ze słowa wstępnego i piętnastu merytorycznych rozdziałów. Poruszają one podejście do dobra wspólnego w czasach antycznych, średniowieczu, czasach nowożytnych w XIX i XX wieku. Redaktorzy książki wyrażają nadzieję, że oddana do rąk czytelnika pozycja pt. Pro publico bono – idee i działalność przyczyni się do lepszego zrozumienia tej szczytnej idei wspólnoty ludzkiej. Redaktorzy pragną, aby dzieło to było nie tylko materiałem naukowym dla prawników, historyków, politologów, ale także dla polityków, którzy przecież zasadę pro publico bono powinni stosować w swojej codziennej działalności społeczno-politycznej na rzecz państwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszał, Maciej (1968- ). Red. ; Przygodzki, Jacek. Red. ; Ławnikowicz, Grzegorz. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-31-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 84)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Marek Podkowski

Autor opisu:

TK