Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Identyfikacja granic wolności i praw jednostki – prawnoporównawcza analiza tożsamego przypadku pod kątem praktyki stosowania prawa amerykańskiego i polskiego : Spis treści ; Słowo wstępne

Subject and Keywords:

ekstradycja ; prawo własności ; prawa człowieka ; Trybunał Konstytucyjny ; wolność religijna ; wolność słowa ; Sąd Najwyższy ; prawo do sądu ; sądy powszechne ; kara śmierci ; Konstytucja RP ; dostęp do informacji ; przeszukanie osoby ; Konstytucja USA ; wolności i prawa jednostki ; Sąd Najwyższy USA ; ograniczenie wolności i praw jednostki ; HOSANNA-TABOR EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH AND SCHOOL v. EEOC ; Inc. ; Obergefell v. Hodges i inni ; Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych ; wolny rynek idei ; charakter prawny wyroków ; dopuszczalność aborcji ; nietykalność osobista; ; prawa wyborcze ; organy wymiaru sprawiedliwości ; standardy ochrony wolności i praw jednostki ; Roe vs. Wade ; prawo do posiadania broni ; Weeks vs USA ; Bush v. Gore ; wolności osobista ; nietykalność majątkowa ; Milner v. Department of the Navy ; wolność zgromadzeń ; Stany Zjednoczone v. Alvarezowi-Machainowi ; sprawowanie wymiaru sprawiedliwości ; Brandenburg v. Ohio ; ustawodawstwo krajowe ; Gregg v. Georgia ; Johnson v. Texas ; Larry Flynt przeciwko „Hustler Magazine” ; Burwell v. Hobby Lobby Stores ; małżeństwo osób tej samej płci

Abstract:

W pracy chodzi o skonfrontowanie sposobu podejścia w amerykańskim i polskim systemie prawnym do rozwiązania określonego problemu z zakresu praw i wolności jednostki. To zarówno naturalne dążenie poznawcze, jak „u innych” definiuje się i rozwiązuje problemy prawne, jak i praktyczna potrzeba refleksji nad doskonaleniem własnego systemu prawa. Przy takim podejściu wychwycić się udaje zarówno „tożsamość” (istotę) określonego rozwiązania prawnego, jak i zewnętrzny kształt instytucji. Szansa pozytywnych rezultatów badawczych jest tym większa, im – choćby pozornie, ale nie tylko – odleglejsze od siebie są porównywane systemy. Porównanie (zestawienie, zderzenie) systemu amerykańskiego i polskiego było już w założeniu obiecujące, jako że chodzi – z jednej strony – o system tzw. prawa sądowego, z drugiej zaś strony – o system tzw. prawa ustawowego. Wyniki badawcze są też rzeczywiście satysfakcjonujące, ukazując zarówno to, co wspólne, jak i to, co różni systemy na gruncie analizowanej materii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2016

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-11-0

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 75)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK