Obiekt

Tytuł: Identyfikacja granic wolności i praw jednostki – prawnoporównawcza analiza tożsamego przypadku pod kątem praktyki stosowania prawa amerykańskiego i polskiego : Rozdział I. Ochrona wolności i praw jednostki – rola i znaczenia organów władzy sądowniczej w Polsce i w USA ; Identyfikacja granic wolności i praw jednostki – prawnoporównawcza analiza tożsamego przypadku pod kątem praktyki stosowania prawa amerykańskiego i polskiego : Rozdział I. Ochrona wolności i praw jednostki – rola i znaczenia organów władzy sądowniczej w Polsce i w USA

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Identyfikacja granic wolności i praw jednostki – prawnoporównawcza analiza tożsamego przypadku pod kątem praktyki stosowania prawa amerykańskiego i polskiego : Rozdział I. Ochrona wolności i praw jednostki – rola i znaczenia organów władzy sądowniczej w Polsce i w USA  
Identyfikacja granic wolności i praw jednostki – prawnoporównawcza analiza tożsamego przypadku pod kątem praktyki stosowania prawa amerykańskiego i polskiego : Rozdział I. Ochrona wolności i praw jednostki – rola i znaczenia organów władzy sądowniczej w Polsce i w USA

Temat i słowa kluczowe:

wolności i prawa jednostki   ekstradycja   organy wymiaru sprawiedliwości   kara śmierci   Johnson v. Texas   sprawowanie wymiaru sprawiedliwości   prawo do sądu   Inc.   Gregg v. Georgia   Brandenburg v. Ohio   prawa człowieka   Larry Flynt przeciwko „Hustler Magazine”   Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych   Sąd Najwyższy   Burwell v. Hobby Lobby Stores   wolność religijna   ograniczenie wolności i praw jednostki   dostęp do informacji   wolność słowa   Obergefell v. Hodges i inni   Konstytucja USA   Bush v. Gore   prawa wyborcze   charakter prawny wyroków   przeszukanie osoby   nietykalność majątkowa   Milner v. Department of the Navy   Sąd Najwyższy USA   nietykalność osobista;   Konstytucja RP   Weeks vs USA   Stany Zjednoczone v. Alvarezowi-Machainowi   ustawodawstwo krajowe   HOSANNA-TABOR EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH AND SCHOOL v. EEOC   wolność zgromadzeń   wolności osobista   wolny rynek idei   małżeństwo osób tej samej płci   sądy powszechne   prawo własności   prawo do posiadania broni   Trybunał Konstytucyjny   dopuszczalność aborcji   standardy ochrony wolności i praw jednostki   Roe vs. Wade

Abstrakt:

W pracy chodzi o skonfrontowanie sposobu podejścia w amerykańskim i polskim systemie prawnym do rozwiązania określonego problemu z zakresu praw i wolności jednostki. To zarówno naturalne dążenie poznawcze, jak „u innych” definiuje się i rozwiązuje problemy prawne, jak i praktyczna potrzeba refleksji nad doskonaleniem własnego systemu prawa. Przy takim podejściu wychwycić się udaje zarówno „tożsamość” (istotę) określonego rozwiązania prawnego, jak i zewnętrzny kształt instytucji. Szansa pozytywnych rezultatów badawczych jest tym większa, im – choćby pozornie, ale nie tylko – odleglejsze od siebie są porównywane systemy. Porównanie (zestawienie, zderzenie) systemu amerykańskiego i polskiego było już w założeniu obiecujące, jako że chodzi – z jednej strony – o system tzw. prawa sądowego, z drugiej zaś strony – o system tzw. prawa ustawowego. Wyniki badawcze są też rzeczywiście satysfakcjonujące, ukazując zarówno to, co wspólne, jak i to, co różni systemy na gruncie analizowanej materii.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Data wydania:

2016

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Identyfikator:

ISBN 978-83-65431-11-0

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 75)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 cze 2021

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82643

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Pobierz opisy publikacji składowych w formacie RDF:

RDF ZIP

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji