Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Mediacje w praktyce wojewódzkich sądów administracyjnych – urzeczywistnienie idei demokratycznego państwa prawa

Creator:

Wartenberg-Kempka, Barbara ; Zacharko, Lidia

Subject and Keywords:

mediacje ; postępowanie sądowoadministracyjne ; demokratyczne państwo prawa

Abstract:

Przepisy dotyczące mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2004 r. Mimo upływu ponad dwunastu lat od ich wprowadzenia instytucja mediacji wykorzystywana jest w niewielkim stopniu. W literaturze pojawiają się głosy, że instytucja mediacji pozostaje w sprzeczności z istotą sądownictwa administracyjnego. Z drugiej strony podkreśla się, że Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej zobowiązana jest do zagwarantowania dostępności usług mediacyjnych. W tej sytuacji rozważenia wymaga, czy nie istnieje potrzeba udoskonalenia i dostosowania do aktualnych potrzeb istniejących regulacji prawnych, biorąc pod uwagę doświadczenia uzyskane w czasie ich funkcjonowania, tak aby stały się podstawą do powszechniejszego wykorzystywania omawianej instytucji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red. ; Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-23-3

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Lidia Zacharko, Barbara Wartenberg-Kempka

Autor opisu:

TK