Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Związki nauki administracji z innymi dyscyplinami wiedzy

Creator:

Wrzosek, Stanisław

Subject and Keywords:

nauki prawne   nauki o polityce   administracja publiczna   metody badawcze   ogólna teoria administracji   nowe publiczne zarządzanie   system   nauka administracji   dyscyplina naukowa   nauki o zarządzaniu   nauka prawa administracyjnego   ogólna teoria systemów   nauki o polityce społecznej   socjologia

Abstract:

Administracja publiczna jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Wynika to z faktu jej bardzo złożonej struktury i funkcjonowania. Badaniami nad administracją publiczną zajmuje się przede wszystkim nauka administracji. Nauka administracji w swych badaniach korzysta z dorobku innych nauk prawnych oraz nauk ekonomicznych i społecznych. Powoduje to duże zmiany w badaniach nad administracją publiczną. Bazą do badań nad administracją może się stać ogólna teoria administracji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Stanisław Wrzosek

Autor opisu:

TK