Object

Title: Voivode’s office during the political and administrative system transformation between the Second and the Third Republic of Poland ; Wojewoda w okresie przemian w ustroju politycznym i administracyjnym między II a III Rzeczypospolitą Polską

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Voivode’s office during the political and administrative system transformation between the Second and the Third Republic of Poland  
Wojewoda w okresie przemian w ustroju politycznym i administracyjnym między II a III Rzeczypospolitą Polską

Creator:

Wojtczak, Krystyna

Subject and Keywords:

impact of reforms of 1973 and 1983 on the status of a voivode   voivode as an organ of general authority in interwar Poland   position of a voivode in the first years of communist transformations of local authorities  
pozycja wojewody w pierwszych latach komunistycznych przemian administracji lokalnej   wpływ reform z 1973 i 1983 r. na status wojewody   wojewoda jako organ władzy ogólnej w Polsce międzywojennej

Abstract:

The institution of a voivode has been and still is one of the fundamental institutions in Polish public administration. Its development has been influenced by transformations of the political system, which have over years shaped different structural models of local territorial administration in Poland. This is why when making the assessment of the role and position of the voivode in each of the periods examined (1919–1939, 1944–1950, 1973–1990) the transformations occurring in the political and administrative system in each of those periods had to be taken into account. Otherwise full understanding of the function performed by a given voivode in given social and political environment and conditions would have been limited. Starting from 1919 until 1950, a voivode performed different functions, of which the two main ones were: the function of a government’s representative and that of a general administration body. In 1950 the institution of a voivode was abandoned but it was again revived in 1973 when the function of a government’s representative and a state administration body had been preserved, but new competences were given and included those of an enforcement and administration organ of the regional (voivodeship) national council. The subsequent reform implemented in 1983 did not change much of this status quo.  

Instytucja wojewody stanowiła i stanowi jedną z instytucji podstawowych w polskiej administracji publicznej. Na jej rozwój wpływ miały zachodzące w Polsce zmiany ustrojowo-polityczne, kształtujące w latach kolejnych reform odmienne modele strukturalne terenowej administracji. Nie bez powodu ocena pozycji i roli wojewody w każdym z badanych okresów (1919–1939, 1944–1950, 1973–1990) uwzględnia, choćby w stopniu je podkreślającym, przemiany w ustroju politycznym i administracyjnym. Oderwanie rozważań nad instytucją wojewody od kolejno wdrażanych zmian ogranicza możliwości poznania pozycji i pełnionych przez wojewodę funkcji w warunkach społeczno-politycznych, w jakich organ ten działał. Począwszy od 1919 r. do 1950 r. wojewoda pełnił różne funkcje. Wśród nich znaczenie podstawowe miały dwie: funkcja przedstawiciela rządu oraz organu administracji ogólnej. W roku 1950 odstąpiono od instytucji wojewody, by do niej powrócić w 1973 r. Wprawdzie zachowano funkcję wojewody jako przedstawiciela rządu oraz organu administracji państwowej, odtąd wojewodzie powierzono także kompetencje organu wykonawczo-zarządzającego wojewódzkiej rady narodowej. Tego stanu rzeczy wielce nie zmieniła kolejna reforma wdrożona w 1983 r.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79121   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Krystyna Wojtczak

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

1 806

Number of object content views in PDF format

2389

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82639

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information