Object

Title: The discretionary powers of public administration ; Luz decyzyjny w działaniach administracji publicznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The discretionary powers of public administration  
Luz decyzyjny w działaniach administracji publicznej

Creator:

Ura, Elżbieta

Subject and Keywords:

public administration   the legality of the action   discretion   freedom of decision-making  
administracja publiczna   luz decyzyjny   legalność działania   uprawnienia dyskrecjonalne

Abstract:

The study highlighted the freedom of decision-making occurring in the law, under which the administrative authorities were given a certain freedom of action. This freedom is situated in the area of discretionary powers of public administration. It was formed in the evolution of administrative law. It was completely eliminated during the period of a police state. With this freedom, our legislator allowed the interpretation of vague phrases and general clauses. The aim of it is to ensure the efficiency of the authorities, but these bodies can not exceed the limit of legality of action and violate the principle of proportionality. This freedom of decision-making is connected with the proper selection of public administration staff because the inability to apply the provisions may lead to arbitrariness in the activities of the administration, or illegal activities.  

W opracowaniu zwrócona została uwaga na luz decyzyjny występujący w przepisach prawa, w ramach którego organom administracji ustawodawca pozostawia określoną swobodę działania. Luz ten mieści się w sferze uprawnień dyskrecjonalnych administracji publicznej. Kształtował się na drodze ewolucyjnej wraz z kształtowaniem się prawa administracyjnego. Wyeliminowany był całkowicie w okresie państwa policyjnego. Pozostawiając luz decyzyjny, ustawodawca przenosi na poziom stosowania prawa interpretację zawartych w przepisach prawa zwrotów niedookreślonych i klauzul generalnych. Celem pozostawienia luzu decyzyjnego organom administracji jest zapewnienie sprawności ich działania, jednak organy te, działając w ramach luzu decyzyjnego, nie mogą przekroczyć granicy legalności działania i naruszać zasady proporcjonalności. Z działalnością administracji w ramach luzu decyzyjnego ściśle związana jest problematyka właściwego doboru kadr administracji publicznej, albowiem nieumiejętność stosowania przepisów zawierających luz decyzyjny prowadzić może w konsekwencji do dowolności w działaniach administracji, czyli działań nielegalnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79120   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Elżbieta Ura

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

5 390

Number of object content views in PDF format

7258

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82638

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information