Object

Title: Does natural law bind public administration? Introductory notes ; Czy prawo naturalne wiąże administrację publiczną? Uwagi wprowadzające

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Does natural law bind public administration? Introductory notes  
Czy prawo naturalne wiąże administrację publiczną? Uwagi wprowadzające

Creator:

Szadok-Bratuń, Aleksandra

Subject and Keywords:

philosophy of law   neo-Thomism   public administration   natural law   Czesław Martyniak  
administracja publiczna   filozofia prawa   prawo naturalne   Czesław Martyniak   neotomizm

Abstract:

The first part of the draft is devoted to the history of teaching the philosophy of law that is organically connected with natural law, which disappeared from Polish universities and scientific literature for 40 years (1949–1989). The late 1980’s of the 20th century brought political and social transformations, and the long-awaited change in the intellectual atmosphere of the scientific and academic environment. Moreover, it brought back the philosophy of law and its subject – natural law. The second part focuses on presenting natural-law views of C. Martyniak, who, apart from his translations of the Aquinas treaty on the rights contained in the theological Summa, made a critical analysis of the definition, content and properties of natural law. The final part of the essay is an attempt to relate Martyniak’s natural law to public administration taking into account the renaissance of axiological reflection in administration and administrative law.  

Pierwsza część szkicu dotyczy dziejów nauczania filozofii prawa organicznie powiązanej z prawem naturalnym, która zniknęła na 40. lat (1949–1989) z polskich uniwersytetów i literatury naukowej. Koniec lat 80. XX wieku wraz z przekształceniami polityczno-społecznymi przyniósł oczekiwaną zmianę klimatu intelektualnego w środowisku naukowo-akademickim i powrót filozofii prawa z jej przedmiotem – prawem naturalnym. Druga część koncentruje się na prezentacji poglądów prawnonaturalnych C. Martyniaka, który oprócz tłumaczenia traktatu Akwinaty o prawach zawartego w Summie teologicznej, przeprowadził krytyczną analizę definicji, treści i właściwości prawa naturalnego. Ostatnia część eseju to próba odniesienia Martyniakowego prawa naturalnego do administracji publicznej, zważywszy na renesans refleksji aksjologicznej w naukach administracji i prawa administracyjnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79116   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Aleksandra Szadok-Bratuń

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jun 9, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

3 003

Number of object content views in PDF format

3248

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82634

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information