Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Czy prawo naturalne wiąże administrację publiczną? Uwagi wprowadzające

Creator:

Szadok-Bratuń, Aleksandra

Subject and Keywords:

administracja publiczna   filozofia prawa   prawo naturalne   Czesław Martyniak   neotomizm

Abstract:

Pierwsza część szkicu dotyczy dziejów nauczania filozofii prawa organicznie powiązanej z prawem naturalnym, która zniknęła na 40. lat (1949–1989) z polskich uniwersytetów i literatury naukowej. Koniec lat 80. XX wieku wraz z przekształceniami polityczno-społecznymi przyniósł oczekiwaną zmianę klimatu intelektualnego w środowisku naukowo-akademickim i powrót filozofii prawa z jej przedmiotem – prawem naturalnym. Druga część koncentruje się na prezentacji poglądów prawnonaturalnych C. Martyniaka, który oprócz tłumaczenia traktatu Akwinaty o prawach zawartego w Summie teologicznej, przeprowadził krytyczną analizę definicji, treści i właściwości prawa naturalnego. Ostatnia część eseju to próba odniesienia Martyniakowego prawa naturalnego do administracji publicznej, zważywszy na renesans refleksji aksjologicznej w naukach administracji i prawa administracyjnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Aleksandra Szadok-Bratuń

Autor opisu:

TK