Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Spory kompetencyjne i spory o właściwość w zakresie ochrony środowiska w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego

Creator:

Stelmasiak, Jerzy

Subject and Keywords:

Naczelny Sąd Administracyjny   spór kompetencyjny   spór o właściwość   prawna ochrona środowiska

Abstract:

W artykule przedstawiono kluczowe problemy występujące przy rozstrzyganiu przez Naczelny Sąd Administracyjny sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Dokonana analiza w tym zakresie orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego wykazała, że większość tego rodzaju sporów o właściwość, czyli między organami jednostek samorządu terytorialnego oraz sporów kompetencyjnych między organami tych jednostek a organami administracji rządowej, jest w sprawach z zakresu prawa wodnego, prawa o odpadach czy też dotyczących ustalenia organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Należy także podkreślić, że tego rodzaju spory mogą być tzw. sporami pozytywnymi lub (najczęściej są) sporami negatywnymi, kiedy żaden organ nie uważa, że jest właściwy do załatwienia tej sprawy administracyjnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jerzy Stelmasiak

Autor opisu:

TK