Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ab ovo, czyli o koncepcji państwa prawa

Creator:

Przedańska, Justyna

Subject and Keywords:

władza wykonawcza   państwo prawa   Rechtsstaat   państwo   społeczeństwo obywatelskie   pozytywizm prawniczy

Abstract:

Koncepcja państwa prawa pochodzi z niemieckiej refleksji politycznej i prawnej. Najpełniejszy wyraz idea Rechtsstaat znalazła w pracach Roberta von Mohla, którego zdaniem prawo w państwie musi być jasne i przejrzyste, zaś najwyższym jego wyrazem powinna zostać konstytucja, której będą podlegać wszyscy bez wyjątku. Artykuł opisuje genezę oraz kształtowanie się koncepcji państwa prawa na przełomie XIX i XX wieku, szczególną uwagę poświęcając rozróżnieniu materialnego i formalnego państwa prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Justyna Przedańska

Autor opisu:

TK