Object

Title: Ab ovo, i.e. the concept of state of law (Rechtsstaat) ; Ab ovo, czyli o koncepcji państwa prawa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ab ovo, i.e. the concept of state of law (Rechtsstaat)  
Ab ovo, czyli o koncepcji państwa prawa

Creator:

Przedańska, Justyna

Subject and Keywords:

the state   legal positivism   Rechtsstaat   civil society   democracy   the executive power   state of law  
władza wykonawcza   państwo prawa   Rechtsstaat   państwo   społeczeństwo obywatelskie   pozytywizm prawniczy

Abstract:

The concept of the state of law (Rechtsstaat) comes from the German political thought and jurisprudence. The fullest expression of the idea of Rechtsstaat found in the works of Robert von Mohl, according to the law in the country must be clear and transparent, and its highest expression should be the constitution, which will apply every citizen without exception. The article describes the origins and evolution of the concept of the state of law (Rechtsstaat) at the turn of the century, with particular attention to the distinction of the material and the formal state of law.  

Koncepcja państwa prawa pochodzi z niemieckiej refleksji politycznej i prawnej. Najpełniejszy wyraz idea Rechtsstaat znalazła w pracach Roberta von Mohla, którego zdaniem prawo w państwie musi być jasne i przejrzyste, zaś najwyższym jego wyrazem powinna zostać konstytucja, której będą podlegać wszyscy bez wyjątku. Artykuł opisuje genezę oraz kształtowanie się koncepcji państwa prawa na przełomie XIX i XX wieku, szczególną uwagę poświęcając rozróżnieniu materialnego i formalnego państwa prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79111   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Justyna Przedańska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

2 639

Number of object content views in PDF format

3102

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82629

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Ab ovo, czyli o koncepcji państwa prawa May 26, 2021

This page uses 'cookies'. More information