Obiekt

Tytuł: Selected legal and sociological problems development of the safety of local communities ; Wybrane problemy prawno-socjologiczne kształtowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Selected legal and sociological problems development of the safety of local communities  
Wybrane problemy prawno-socjologiczne kształtowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych

Autor:

Pieprzny, Stanisław

Temat i słowa kluczowe:

cooperation   local government   local security   order regulations   Police  
samorząd terytorialny   współdziałanie   bezpieczeństwo lokalne   Policja   przepisy porządkowe

Abstrakt:

The issue of the safety of local communities is an important element widely understood national security. Local communities in the context of decentralization of the state will play an increasingly important role in the prevention of crime and other social pathologies. Increased awareness about the impact of a good level of security on quality of life and social development will determine the activities of public and private bodies in this sphere. Good cooperation and coordination of so many actors to local security is a prerequisite for the efficiency of the overall system security of local communities.  
Problematyka bezpieczeństwa społeczności lokalnych stanowi ważny element szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa. Społeczności lokalne w ramach decentralizacji państwa odgrywać będą coraz większą rolę w zapobieganiu przestępczości i innych patologii społecznych. Wzrost świadomości społecznej o wpływie dobrego poziomu bezpieczeństwa na komfort życia i rozwój społeczny determinował będzie działalność organów publicznych i niepublicznych w tej sferze. Dobre współdziałanie i koordynacja działalności tak wielu podmiotów na rzecz bezpieczeństwa lokalnego stanowi warunek efektywności całego systemu bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Data wydania:

2016

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79110

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Stanisław Pieprzny

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 maj 2021

Data dodania obiektu:

28 mar 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

3 685

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

5707

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82628

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji