Object

Title: Legal Regulation of the System and Internal Organization of Governmental Administration at the Central Level – the Current Situation ; Stan prawnej regulacji ustroju i organizacji wewnętrznej administracji rządowej szczebla centralnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legal Regulation of the System and Internal Organization of Governmental Administration at the Central Level – the Current Situation  
Stan prawnej regulacji ustroju i organizacji wewnętrznej administracji rządowej szczebla centralnego

Creator:

Pakuła, Andrzej

Subject and Keywords:

central organs of governmental administration   supreme organs of governmental administration   public administration   governmental administration   public interest  
administracja publiczna   interes publiczny   naczelne organy administracji rządowej   centralne organy administracji rządowej   administracja rządowa

Abstract:

The legal regulation of the field circumscribed in the text’s title is characterized by a high degree of generality. This is due to the fact that resolutions of the appropriate organs in this field are discretionary ones. A situation such as this has two – both positive and negative – outcomes: these include, on one hand, the necessary flexibility of action, while on the other hand, a possible danger of false interpretation of public interest, opportunism, and expedience.  

Prawna regulacja wskazanego w tytule obszaru charakteryzuje się wysokim stopniem ogólności, w konsekwencji czego rozstrzygnięcia stosownych organów w tym obszarze są uznaniowe. Bez wątpienia stan taki zapewnia niezbędną elastyczność działań, jednakże grozi także niebezpieczeństwem fałszywej interpretacji interesu publicznego, koniunkturalizmem, oportunizmem.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79109   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Andrzej Pakuła

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

193

Number of object content views in PDF format

243

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82627

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information