Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona dóbr egzystencjalnych w świetle uprawnień inspekcji specjalnych (wybrane zagadnienia)

Creator:

Olejniczak-Szałowska, Ewa

Subject and Keywords:

swoboda działalności gospodarczej   inspekcje specjalne   zagrożenie życia i zdrowia ludzi   kontrola administracji

Abstract:

Opracowanie dotyczy prawnej koncepcji obowiązków państwa i administracji państwowej w zakresie zapewnienia ochrony fundamentalnych praw człowieka – prawa do życia i ochrony zdrowia. Analizę problemu przeprowadzono na przykładzie kompetencji wybranych inspekcji specjalnych. Kompetencje te mają charakter dyskrecjonalny i charakteryzują się dużym stopniem nasilenia władztwa administracyjnego. Wobec kolizji dóbr chronionych ustawodawca nakazuje poświęcenie wartości mniej cennych dla odsunięcia zagrożenia dóbr egzystencjalnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Ewa Olejniczak-Szałowska

Autor opisu:

TK