Object

Title: Some comments on the legal forms of administrative actions in terms of access to firearms ; Kilka uwag o prawnych formach działania administracji w zakresie dostępu do broni palnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Some comments on the legal forms of administrative actions in terms of access to firearms  
Kilka uwag o prawnych formach działania administracji w zakresie dostępu do broni palnej

Creator:

Mikowski, Rafał

Subject and Keywords:

material-technical activities   the permit for a firearm   firearm registration   administrative act  
akt administracyjny   czynności materialno-techniczne   pozwolenie na broń palną   rejestracja broni palnej

Abstract:

In this article key issues related to access to firearms in Poland were discussed, taking into account the administrative and legal methods of regulation and current threats both in Poland and throughout the world. Selected issues concerning types of firearms, categories of permits for firearms, firearm registration obligations, conditions of storage of firearms or carrying of firearms are presented succinctly in the light of some form of administrative action. The law of 21 May 1999 on weapons and ammunition together with selected implementing acts was subjected to a synthetic analysis. In the light of these regulations, the leading role of the administrative decision on the subject of access to firearms and ensuring the safety of their use was discussed. Also the material-technical activities as those which play a complementary role in this matter were pointed out.  

W artykule poruszone zostały podstawowe kwestie związane z dostępem do broni palnej w Polsce, przy uwzględnieniu administracyjnoprawnej metody regulacji oraz aktualnych zagrożeń tak w Polsce, jak i na świecie. Wybrane zagadnienia dotyczące rodzajów broni palnej, kategorii pozwoleń na broń, obowiązku rejestracji broni, warunków przechowywania broni palnej czy noszenia broni palnej przedstawione zostały zwięźle w świetle wybranych form działania administracji. Syntetycznej analizie poddana została ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji wraz z wybranymi aktami wykonawczymi. W świetle tych regulacji omówiono wiodącą rolę decyzji administracyjnej w tematyce dostępu do broni palnej i zapewnieniu bezpieczeństwa jej używania. Wskazano także na czynności materialno-techniczne jako te, które pełnią rolę uzupełniającą w przedmiotowej materii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79106   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Rafał Mikowski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

1 927

Number of object content views in PDF format

2958

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82624

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information