Obiekt

Tytuł: Systems of Public Administration in Civil Society (German Experience) ; Ustrój administracji publicznej społeczeństwa obywatelskiego (z doświadczeń niemieckich)

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Systems of Public Administration in Civil Society (German Experience)  
Ustrój administracji publicznej społeczeństwa obywatelskiego (z doświadczeń niemieckich)

Autor:

Miemiec, Marcin

Temat i słowa kluczowe:

direct and cooperative democracy   public administration in Germany   forms of indirect   civil municipality   participation of citizens in exercising public power  
udział obywatela w sprawowaniu władzy publicznej   formy demokracji pośredniej   gmina obywatelska   ustrój administracji publicznej w Niemczech   bezpośredniej i kooperacyjnej

Abstrakt:

German governmental administration is located within the framework of both the federation’s structure and lands – while German local government is an element of lands’ administration only. Such dual public administration has been influenced by German citizens in traditional legal forms as a result of direct and indirect democracy. Now, a new and dynamic phenomenon of emerging forms of cooperative democracy can be identified within local government. These forms include: participation of citizens in planning procedures, civil fora, mediation proceedings, and framing civic budgets. All these forms are substantial elements of civil municipality.  
Niemiecka administracja rządowa jest usytuowana w strukturze federacji i krajów związkowych. Administracja samorządowa jest elementem administracji krajów związkowych. Obywatele niemieccy wpływają na administracje publiczną w tradycyjnych formach prawnych demokracji pośredniej i bezpośredniej. Nowym, dynamicznym zjawiskiem są kształtujące się formy demokracji kooperacyjnej w samorządzie terytorialnym, takie jak udział obywateli w procedurach planistycznych, w forach obywatelskich, w postępowaniach mediacyjnych, w tworzeniu budżetu obywatelskiego. Są one istotnym elementem gminy obywatelskiej.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Data wydania:

2016

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79105

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Marcin Miemiec

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 maj 2021

Data dodania obiektu:

28 mar 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

636

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

949

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82623

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji