Object

Title: Some thoughts on the adoption of administrative decisions in an association of territorial self-government entities ; Kilka refleksji na temat wydawania decyzji administracyjnych na forum związku jednostek samorządu terytorialnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Some thoughts on the adoption of administrative decisions in an association of territorial self-government entities  
Kilka refleksji na temat wydawania decyzji administracyjnych na forum związku jednostek samorządu terytorialnego

Creator:

Lisowski, Piotr (1964- )   Ostapski, Adam

Subject and Keywords:

administrative decisions   territorial self-government  
decyzja administracyjna   samorząd terytorialny

Abstract:

The process of executing the public tasks of the associations of territorial self-government entities often involves the adoption of administrative decisions. Unclear legal regulations raise many doubts about this issue, including the question as to which body of a purposive association of territorial self-government entities is competent to adopt administrative decisions. Considered from both the doctrinal and the normative perspective, the current legal state determines that the adoption of decisions lies within the competence of the executive boards of such associations. Therefore, the statutory provisions of the associations of territorial self-government entities which confer such competence on the presidents of these executive boards or authorize individual persons to sign such decisions single-handedly should be regarded as invalid.  

Wykonywanie zadań publicznych przez związki jednostek samorządu terytorialnego często wymaga wydawania decyzji administracyjnych. Niedoskonałości regulacji prawnej wywołują wiele wątpliwości w tym zakresie, w tym dotyczących kwestii organu właściwego do podejmowania decyzji na forum celowych związków samorządowych. Uznać należy – przede wszystkim z doktrynalnego punktu widzenia, jednak również w perspektywie normatywnej – iż w aktualnym stanie prawnym wydawanie decyzji należy do kompetencji zarządów takich związków. Za nieważne uznać więc należy postanowienia statutów związków jednostek samorządu terytorialnego przyznające tego rodzaju kompetencje przewodniczącym tych organów wykonawczych, czy legitymujące osoby do jednoosobowego podpisywania takich decyzji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79104   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Piotr Lisowski, Adam Ostapski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

821

Number of object content views in PDF format

1076

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82622

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information