Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Od administracji zarządzającej do administracji nadzorczej

Creator:

Kocowski, Tadeusz (1951- )

Subject and Keywords:

przedsiębiorcy   administracja publiczna   nadzór

Abstract:

Organy administracji publicznej pomimo zmiany ustroju gospodarczego są w dalszym ciągu aktywne w gospodarce. Nie zarządzają już gospodarką narodową tak jak w gospodarce socjalistycznej. Współcześnie wypełniają one rolę organów sprawujących nadzór właścicielski. Centralne organy rządowe wypełniają działania nadzoru policyjnego, reglamentacyjnego i regulacyjnego. Sprawowanie nadzoru to dziś podstawowe zadanie administracji publicznej w gospodarce.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Tadeusz Kocowski

Autor opisu:

TK