Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przedmiot egzekucji administracyjnej

Creator:

Klat-Wertelecka, Lidia

Subject and Keywords:

egzekucja administracyjna ; postępowanie ; tytuł egzekucyjny ; sprawa egzekucyjna ; obowiązek publicznoprawny

Abstract:

Egzekucja administracyjna jest stosowana w przypadku, gdy obowiązek nie zostanie przez zobowiązanego spełniony dobrowolnie. Przedmiotem egzekucji administracyjnej jest obowiązek publicznoprawny. Dopuszczalność prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji jest uwarunkowana także rodzajem tytułu egzekucyjnego. Obowiązek oraz akt administracyjny, który go nakłada, podlegają przymusowemu wykonaniu w drodze egzekucji administracyjnej. Celem egzekucji jest realizacja sprawy egzekucyjnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red. ; Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-23-3

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Lidia Klat-Wertelecka

Autor opisu:

TK