Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przedmiot egzekucji administracyjnej

Creator:

Klat-Wertelecka, Lidia

Subject and Keywords:

egzekucja administracyjna   postępowanie   tytuł egzekucyjny   sprawa egzekucyjna   obowiązek publicznoprawny

Abstract:

Egzekucja administracyjna jest stosowana w przypadku, gdy obowiązek nie zostanie przez zobowiązanego spełniony dobrowolnie. Przedmiotem egzekucji administracyjnej jest obowiązek publicznoprawny. Dopuszczalność prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji jest uwarunkowana także rodzajem tytułu egzekucyjnego. Obowiązek oraz akt administracyjny, który go nakłada, podlegają przymusowemu wykonaniu w drodze egzekucji administracyjnej. Celem egzekucji jest realizacja sprawy egzekucyjnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Lidia Klat-Wertelecka

Autor opisu:

TK