Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pojęcie prawnych form działania administracji

Creator:

Kijowski, Dariusz R.

Subject and Keywords:

czynności faktyczne   działania administracji publicznej   administracja publiczna   zewnętrzne przejawy działania   bezczynność administracji publicznej   przejawy działania   zadania publiczne   milczenie administracji publicznej   formy działania

Abstract:

Opracowanie zawiera propozycję definicji kategorii pojęciowej „prawna forma działania administracji” wraz z jej uzasadnieniem i krytycznym odniesieniem się do sposobu rozumienia tego pojęcia prawniczego w doktrynie. Wskazuje także praktyczną doniosłość prawidłowego ujmowania tego zagadnienia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Dariusz R. Kijowski

Autor opisu:

TK